Alternate Text 03-6398181
פתרונות לפרישה

חשיבות ההכנה לפרישה

היציאה לפנסיה הינה שלב מהותי בחיים בו רמת ההכנסה משתנה, זמן רב מתפנה וסדרי העדיפויות נשקלים מחדש. 

מטרת הייעוץ להכנה לפרישה הינה למפות את תוכניותך לתקופת החיים החדשה שבפתח ולבחון את רמת ההוצאות הצפויה לך אל מול האפשרויות העומדות בפניך.

לאחר בדיקה מקיפה של יועצי הפרישה שלנו שייבחנו את נתוניך, נוכל לתת מענה לכמה סוגיות:
  1. מהי רמת ההוצאות החדשה שלך וכיצד ניתן להבטיח רמת הכנסות שהולמת אותה?
  2. כיצד ניתן לארגן מחדש את סדרי העדיפויות הכלכליים שלך (מהו הסכום הרצוי להשאיר כחסכון? האם זה הזמן להשקיע בנכס אחר? וכיוב')
  3. כיצד ניתן להבטיח את בטחונם הכלכלי של בת/בן הזוג והילדים?
  4. באיזה צורה נמזער את הוצאות המס בגין משיכת כספי החסכון הפנסיוני?
  5. רמת הקצבה אותה כדאי ויכול לקבל, תוך דגש על תכנון מס חיובי, על מנת למזער את תשלומי המס.
לשם ייציבותך הכלכלית ולשם הגשמת חלומותיך להם חסכת מרבית חייך, ישנה חשיבות בייעוץ שינתן על ידי צוות מקצועי ומנוסה, שיעזור לך לתכנן ולמצות את זכויותיך, לנהל בצורה נבונה את כספך ולאפשר לך להנות ולחיות ברווחה בשלב זה של חייך!!


לתחום הביטוח יש חשיבות רבה בהקשר לביטחונכם ולרווחתכם האישית, הבריאותית והכספית.
על כן, אם יש לכם שאלה בנושא, אם משהו לא ברור, אנא שאלו ואנו נשמח לעזור.
יש לך שאלה? אנחנו כאן בשבילך