Alternate Text 03-6398181
ביטוח מחלות קשותלצד ההתמודדות הנפשית הכרוכה בהתמודדות עם מחלה קשה, קיימת גם התמודדות פיננסית לא פשוטה איתה נאלצים להתמודד החולה ובני משפחתו. ביטוח מחלות קשות נועד לסייע לך להתמודד עם הוצאות הטיפול הנכבדות ולאפשר לך ולבני משפחתך לשמור על רמת החיים אליה הורגלת טרם גילוי המחלה.  
 
מהו ביטוח מחלות קשות?

ככלל, ביטוח מחלות קשות נועד לסייע לך ולבני משפחתך להתמודד עם ההוצאות הכספיות הגבוהות הכרוכות בטיפול באדם הסובל ממחלה קשה, כך שתוכלו להתמקד בתהליך ההחלמה ולא באפיקי מימון הטיפול.
דהיינו התוכנית מאפשרת לקבל סכום חד פעמי (בגובה הכיסוי שנרכש) ואיתו פועלים לפי ראות המבוטח (לדוגמא: שיפוץ הבית לצורך אפשרות של הכנסת כסא גלגלים).

מה מציעה תוכנית לביטוח מחלות קשות?

פוליסת ביטוח מחלות קשות, מעניקה פיצוי כספי הנקבע בהתאם לסכום הביטוח שרכש המבוטח, בעת גילוי אחת מתוך 31 מחלות קשות המכוסות בפוליסה (מספר המחלות הנקובות משתנה בן חברה לחברה ולכן יש צורך במתן יעוץ שלנו על המוצר המומלץ). בין המחלות המכוסות: אירוע מוחי, מחלת לב, סרטן ועוד(מומלץ להיכנס לתנאי הפוליסה ולראות את רשימת המחלות). סכום הפיצוי נועד לסייע למבוטח ולמשפחתו להתמודד עם ההוצאות הכספיות הרבות הכרוכות בתקופת גילוי המחלה, בין השאר - הוצאות על נסיעות לבתי חולים, התייעצות עם מומחים ומימון תרופות, עזרה שתידרש בבית, התאמת הבית לצרכי החולה.

כל חברות הביטוח משווקות תוכנית לביטוח מחלות קשות. אנו משווקים את כל חברות הביטוח ולכן מגוון התוכניות המוצע הינו הרחב ביותר.

ההחלטה לגבי בחירת התוכנית הינה תלויה בפרמטרים הבאים:
  1. היקף הכיסוי 
  2. עלות הכיסוי
  3. מועד תום תקופת הביטוח.

רבים האנשים שמבלבלים בן ביטוח בריאות פרטי לבן ביטוח מחלות קשות לכן חשוב להבין את ההבדל בן 2 סוגי ביטוח אלה ולהבין שהם משלימים אחד את השני  ואין מצב של כפל ביטוחי.
אנו נישמח לבדוק ולהציע לך ולמשפחה את הכיסוי הטוב ביותר .

לתחום הביטוח יש חשיבות רבה בהקשר לביטחונכם ולרווחתכם האישית, הבריאותית והכספית.
על כן, אם יש לכם שאלה בנושא, אם משהו לא ברור, אנא שאלו ואנו נשמח לעזור.
יש לך שאלה? אנחנו כאן בשבילך