Alternate Text 03-6398181
טייסים
  1. הגדרת אבדן כושר עבודה - ינתן פיצוי חודשי לטייס אשר הוכרז כבלתי כשיר לעבודה ע"י רופא מנהל תעופה אזרחית.  כיסוי למצב של LOL.
  2. ליקוי גופני - מקרים של ליקוי גופני יכללו גם הם בהגדרת אבדן כושר עבודה, במידה והליקוי שולל מטייס מבוטח יכולת עיסוק במקצוע.
  3. בחינת תקופת עבודתו כטייס פעיל - במקרה של ארוע בנינו ייחשב המבוטח כבלתי כשיר לעבודה, תשלם חברת הביטוח פיצוי גם במקרה שבו לא שימש המבוטח כטייס פעיל במקום עבודתו.
  4. שירות צבאי - כיסוי מיוחד בעת שירות צבאי, במצב בו לא זכאי הטייס לפיצוי מגורם ממשלתי.
  5. חישוב גובה הפיצוי - ממוצע השכר לצורך חישוב אבדן כושר עבודה, יהיה 6 חודשים, במקום 12 כמקובל בפוליסה סטנדרטית.
  6. כיסוי למקרה טרור/פעולות איבה - הכיסוי יכלול גם מקרה של אבדן כושר עבודה הנגרם כתוצאה בפעולות טרור.
  7. שהייה בחו"ל - כיסוי למשך תקופה של כשנה בזמן שהייה מחוץ לגבולות ישראל. לעומת 90 יום כמקובל בפוליסה סטנדרטית.


כל טייס הרוכש כיסויים ביטוחיים נוספים מאתנו יהנה מהנחות ייחודיות!!

לתחום הביטוח יש חשיבות רבה בהקשר לביטחונכם ולרווחתכם האישית, הבריאותית והכספית.
על כן, אם יש לכם שאלה בנושא, אם משהו לא ברור, אנא שאלו ואנו נשמח לעזור.
יש לך שאלה? אנחנו כאן בשבילך